موضوع کودکان و رسانه ها یک يك موضوع نگران كننده است. حتی کودکان بسیار كوچك نيز روزانه ميزان زيادي از وقت خود را صرف تماشاي تلویزیون، بازی های ویدئویی و موسیقی مي کنند.از آنجا كه چنین رسانه هايي می توانند آموزش و سرگرمی را فراهم كنند، در عين حال نیز می توانند به کودکان آسیب برسانند. تحقیقات نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض رسانه های خشونت آمیز می تواند منجر به نگرش تهاجمی و رفتار خشونت آمیز برخی از کودکان و نوجوانان  شود.
برگرفته از “خشونت رسانه ها و کودکان” (اقدام علیه خشونت)

                                                                                

درک تاثیر رسانه ها بر کودکان 

تاثیر تبلیغات مواد غذایی بر چاقی کودکان

تحقیقات، بین افزایش تبلیغات برای غذاهای غير مغذي و نرخ چاقی در دوران کودکی ارتباط قوی پیدا کرده اند.

خشونت در رسانه ها – روانشناسان اثرات بالقوه مضر تلويزيون و بازی ويديويي خشونت آميز را مطالعه مي كنند

ده ها تحقیق روانشناختي تایید می کند که خشونت رسانه اي، می تواند پرخاشگري را افزایش دهد.

کودکان آمریکا: آيا اضافه وزن و تمایلات جنسی زیاد دارند؟

روانشناسان روند فرهنگی و بازاریابی اين تبليغات را افشاء كردند زيرا اين روند به سلامت روانی و جسمی کودکان لطمه مي زند.