موضوع کودکان و رسانه ها یک یک موضوع نگران کننده است. حتی کودکان بسیار کوچک نیز روزانه میزان زیادی از وقت خود را صرف تماشای تلویزیون، بازی های ویدئویی و موسیقی می کنند.از آنجا که چنین رسانه هایی می توانند آموزش و سرگرمی را فراهم کنند، در عین حال نیز می توانند به کودکان آسیب برسانند. تحقیقات نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض رسانه های خشونت آمیز می تواند منجر به نگرش تهاجمی و رفتار خشونت آمیز برخی از کودکان و نوجوانان  شود.
برگرفته از “خشونت رسانه ها و کودکان” (اقدام علیه خشونت)

                                                                                

درک تاثیر رسانه ها بر کودکان 

تاثیر تبلیغات مواد غذایی بر چاقی کودکان

تحقیقات، بین افزایش تبلیغات برای غذاهای غیر مغذی و نرخ چاقی در دوران کودکی ارتباط قوی پیدا کرده اند.

خشونت در رسانه ها – روانشناسان اثرات بالقوه مضر تلویزیون و بازی ویدیویی خشونت آمیز را مطالعه می کنند

ده ها تحقیق روانشناختی تایید می کند که خشونت رسانه ای، می تواند پرخاشگری را افزایش دهد.

کودکان آمریکا: آیا اضافه وزن و تمایلات جنسی زیاد دارند؟

روانشناسان روند فرهنگی و بازاریابی این تبلیغات را افشاء کردند زیرا این روند به سلامت روانی و جسمی کودکان لطمه می زند.