موسسه آموزش عالی مدت

 

مخاطبروانشناس و مشاور،روانپزشک، پزشک
تاریخ دوره  دو جمعه متوالی ( کارگاه  در تاریخ  18 و 25 اردیبهشت  1394 برگزار خواهد شد )پایان مهلت ثبت نام: 94/02/15
طول دوره16 ساعت
مکانتهران، ابتداي كوي نصر (گيشا)، خيابان دوم، ساختمان شماره 19، موسسه آموزش عالي «مدت»
مدرسدکتر پروانه محمدخانی  (هیات علمی و مدیر گروه روانشناسی بالینی داتمشگاه علوم بهزیستی  )
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه280000 تومان
برنامه زمانیدر دو جمعه متوالی در تاریخ های 94/02/18 و  94/02/25 به مدت 16 ساعت برگزار خواهد شد
(ساعت 8:00 الی 16:00)مباحث نظری حضور ذهن و معنای آنحضور ذهن و رابطه ذهن با بدنتفاوت های بارز این درمان با سایر رویکردها و چرا تغییر از راه پذیرشعوامل خطر عود افسردگی و مهارت های لازم برای پیکار با آنپیاده سازی درمان و کار عملی

مهارت های لازم در درمان حضور ذهن

 

 

 برای ثبت نام، اینجا را کلیک کنید.