مخاطبروانشناس و مشاور،روانپزشک، پزشک
تاریخ دوره  دو جمعه متوالی ( کارگاه  در تاریخ  ۱۸ و ۲۵ اردیبهشت  ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد )پایان مهلت ثبت نام: ۹۴/۰۲/۱۵
طول دوره۱۶ ساعت
مکانتهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرسدکتر پروانه محمدخانی  (هیات علمی و مدیر گروه روانشناسی بالینی داتمشگاه علوم بهزیستی  )
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه۲۸۰۰۰۰ تومان
برنامه زمانیدر دو جمعه متوالی در تاریخ های ۹۴/۰۲/۱۸ و  ۹۴/۰۲/۲۵ به مدت ۱۶ ساعت برگزار خواهد شد
(ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰)مباحث نظری حضور ذهن و معنای آنحضور ذهن و رابطه ذهن با بدنتفاوت های بارز این درمان با سایر رویکردها و چرا تغییر از راه پذیرشعوامل خطر عود افسردگی و مهارت های لازم برای پیکار با آنپیاده سازی درمان و کار عملی

مهارت های لازم در درمان حضور ذهن

 

 

 برای ثبت نام، اینجا را کلیک کنید.