موسسه آموزش عالی مدت

این کارگاه با Case Presentation برگزار مي شود

مخاطبروانشناس، مشاور، روانپزشک، اورولوگ، متخصص زنان و ماما
تاریخ دورهسه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه (این کارگاه در تاریخ 19 الی 21 خرداد ماه برگزار خواهد شد) 
طول دوره24 ساعت
مکانتهران، ابتداي كوي نصر (گيشا)، خيابان دوم، ساختمان شماره 19، موسسه آموزش عالي «مدت»
مدرسدکتر محمد علی بشارت (فوق تخصص Sex Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه450000تومان
محتوا/هدفهدف اصلي کارگاه تشخيص و درمان مشکلات جنسي، آشنايي کارآموزان با مشکلات جنسي و راه کارهاي درماني اين مشکلات است. سردمزاجي، ناتواني، زودانزالي، ديرانزالي، اختلال ارگاسمي، انقباض مهبلي، سکس مقعدي و  خودارضايي از مشکلات و موضوعات جنسي مورد بحث اين کارگاه خواهند بود.در اين کارگاه، اصول و مفاهيم سکس درمانگري رفتاري ضمن پرزنت جلسات درماني مراجعان، همزمان با به کار گيري فنون درماني و مشاهده و تحليل فرايند درمان، آموزش داده مي شوند.
برنامه زمانیسه شنبه
10:-8:00طبقه بندي و علت شناسي مشکلات جنسي
10:30-10پذيرايي
12:30-10:30درمان انقباض مهبلي (Case Presentation-1)
13:30-12:30نماز و ناهار
15-13:30درمان انقباض مهبلي (Case Presentation-2)
15:30-15پذيرايي
17:00-15:30درمان نارساکنش وري نعوظ (ناتواني جنسي) (Case Presentation)
برنامه زمانیچهارشنبه
10-8:00درمان کاهش ميل جنسي و زودانزالي (Case Presentation-1)
10:30-10پذيرايي
12:30-10:30درمان کاهش ميل جنسي و زودانزالي (Case Presentation-2)
13:30-12:30نماز و ناهار
15-13:30بازي نقش (Role Play)
15:30-15پذيرايي
17:00-15:30درمان نارساکنش وري ارگاسمي (Case Presentation)
برنامه زمانیپنج شنبه
10-8:00درمان ديرانزالي
10:30-10پذيرايي
12:30-10:30خود ارضايي
13:30-12:30نماز و ناهار
15-13:30بازي نقش (Role Play)
15:30-15پذيرايي
17:00-15:30 Anal Sex

 برای ثبت نام این دوره، اینجا کلیک کنید.