طرح های سلامت و ایمنی، سلامت جسمی و روانی کارکنان را از طریق پیشگیری، ارزیابی، و درمان خطرات و مشکلات بهداشتی بالقوه و با تشویق و حمایت شیوه زندگی و رفتار  سالم به حداکثر می رساند. تلاش های بهداشتی و ایمنی شامل طیف گسترده ای از تمرین های محل کار که می تواند به کارکنان در بهبود سلامت جسمی و روانی خود، کاهش خطرات بهداشتی، و مدیریت موثر استرس کمک کند. سازمان ها ممکن است  با سرمایه گذاری در بهداشت و ایمنی کارکنان خود، از بهره وری بیشتر و کاهش هزینه های درمانی، غیبت و نرخ تصادف / آسیب بهره مند شوند.

تلاش برای رسیدگی به مسائل مربوط به سلامت و ایمنی در محیط کار عبارتند از:

آموزش و امن نگه داشتن است که مسائل ایمنی و امنیت  در محیط کار را نشان می دهد
تلاش برای کمک به کارکنان در ایجاد یک سبک زندگی سالم، مانند برنامه های مدیریت استرس، کاهش وزن و  ترک سیگار
بیمه درمانی، که سلامت روان  کارکنان نیز را پوشش دهد
سرندها و نمایش های تلویزیونی مربوط به سلامت
دسترسی به تسهیلات مربوط به  سلامت / تناسب اندام / تفریح و سرگرمی
منابع به کارمندان کمک می کند تا مشکلات زندگی را شناسایی کنند، به عنوان مثال، مشاوره غم و اندوه، برنامه سوء مصرف الکل، برنامه های کمک به کارمند (EAPS) و ارجاع به خدمات بهداشت روانی
به عنوان مثال:

سازمان:آزمایشگاه های  ARUP

برنامه: کلینیک بهداشتی و سلامتی

یافته ها:

بهزیستی کارمند
عملکرد سازمانی
سلامت
احتباس و نگهداری کارمند
روحیه
انتخاب استخدام
رضایت
هزینه های پایین تر بهداشت و درمان

منبع:www.apa.org

موضوعات مرتبط

                                                                                       

محیط کارکنان

تعادل زندگی- کار

رشد و پیشرفت کارکنان

به رسمیت شناختن کارکنان

مدیریت رئیس یا کارفرمایتان