موسسه آموزش عالی مدت

سلامت هیجانی می تواند به موفقیت در کار، روابط و سلامت منجر شود. در گذشته، پژوهشگران بر این باور بودند که موفقیت باعث شادی و خوشحالی مردم می شود. تحقیقات جدیدتر نشان می دهد که سلامت هیجانی نیز شیوه دیگری در این خصوص می باشد. شادی مردم به احتمال زیاد کار کردن به سمت اهداف، پیدا کردن منابع مورد نیاز و جلب توجه دیگران با انرژی و خوش بینی شان – بلوک های اصلی ساختمان موفقیت-  باشد.

برگرفته از “مروری بر فرض چالش های پژوهشی که موفقیت باعث شادی مردم می شود “

                                                                                       

آنچه شما می توانید انجام دهید:

تبدیل لیمو به شربت آبلیمو: سرسختی به مردم کمک می کند تا شرایط استرس زا را به فرصت ها و موقعیت ها تبدیل کنند

تحقیقات نشان می دهد سرسختی کلیدی برای تاب آوری است و این کلید نه تنها برای زنده ماندن، بلکه در شرایط استرس و فشار به رشد بهتر  نیز کمک می کند. سرسختی عملکرد، رهبری، رفتار، استقامت، خلق و خو و هم سلامت جسمی و هم روانی را افزایش می دهد.

جاده ای به سمت تاب آوری

یاد بگیرید چگونه یک استراتژی شخصی را برای افزایش تاب آوری علی رغم تجربه های زندگی چالش برانگیز، رشد دهیم و استفاده کنیم.

راهنمایی های ارتباطی برای پدر و مادر

پدر و مادری کردن یا نقش والدینی کاری بس دشوار می باشد، اما شیوه هایی وجود دارند که شما می توانید برای حفظ ارتباط خوب با فرزندان خود و نگه داشتن خطوط باز ارتباطی انجام دهید.

                                                                                       

چه کمکی می توانید دریافت کنید:

آثار روان درمانی

مجموعه ای از مقالات، برگه های راهنما و لینک ها برای تحقیق در زمینه درک بهتر روان درمانی، چگونگی تاثیر و این که چگونه روان در مانی می تواند به شما کمک کند.