مخاطبروانشناس، مشاور، مددکار، روانپزشک، پزشک
تاریخ دورهکارگاه در تاریخ ۲ آبان (جمعه) ۹۳ برگزار شد.
طول دوره۸ ساعت
مکانتهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرسدکتر مجید محمودی مظفر ( عضو هیات علمی دانشگاه)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه۱۱۵۰۰۰تومان
محتوا/هدف

زبان بدن به عنوان یک از علوم نسبتا جدید در روانشناسی می باشد که در واحد های درسی دانشگاهی ایران دیده نمی شود. در حالی که اثربخشی بالایی بر ارتباط موثر دارد. واقعیت ها همواره آن چیزی نیستند که ابراز می شوند، بلکه در بسیاری از اوقات در حالات و ژست ها نهفته می باشند که یک درمانگر حرفه ای بایستی بتواند با استفاده از فنون و تکنیک های تشخیص زبان بدن، افکار و احساسات مراجع خود را بشناسد و مداخلات موثر لازم را داشته باشد.

با توجه به این که ایرانی ها بنا به دلایل فرهنگی، از بیان صریح احساساتشان گریزان هستند و همچنین به دلیل میزان بالای تاثیرگذاری زبان بدن در ارتباطات(حدود ۵۳%)، تن صدا(حدود ۴۰%) و محتوای کلام(حدود ۷%)، لذا یادگیری این مباحث برای مشاوران و روانشناسان مهم است. برقراری رابطه حسنه با مراجع مهم ترین موضوع در جلسه ی مشاوره می باشد که با توجه به موارد ذکر شده بخش عمده ی محقق شدن این مهم، از طریق ارتباط غیر کلامی می باشد.

برنامه زمانی جمعه
۹:۴۵-۸:۰۰ضرورت آگاهی از زبان بدن و نقش آن در مشاوره/ قواعد مهم در خواندن زبان بدن(شناخت کد های اصلی: کد سخن، لحن، صوت، طنین، کد شناخت چهره و صورت وکد بدن).
۱۰:۰۰-۹:۴۵پذیرایی
۱۱:۴۵-۱۰:۰۰تیپ شناسی مراجع و شخصیت شناسی مراجع به وسیله زبان بدن(شناخت مراجع از نحوه دست دادن، شناخت مراجع از نحوه نشستن، شناخت مراجع از نحوه راه رفتن، شناخت مراجع از نحوه بیان کلمات، شناخت مراجع از نحوه حرکات چشم، شناخت مراجع از طریق  حرکات دست و پا و شناخت مراجع از مکان نشستن)
۱۲:۴۵-۱۱:۴۵نماز و ناهار
۱۴:۱۵-۱۲:۴۵زبان بدن مناسب مشاور کدام است؟ / شناخت افکار منفی و شناخت دروغ در مراجع
۱۴:۳۰-۱۴:۱۵پذیرایی
۱۶:۰۰-۱۴:۳۰جمع  بندی دوره/ بازی نقش(Role play)