این دوره   پیش نیاز  دوره  درمان شناختی رفتاری پیشرفته اختلالات دوران کودکی می باشد.

مخاطبروانشناس و مشاور،روانپزشک، پزشک
تاریخ دوره جمعه ( کارگاه  در تاریخ  ۲۸  فروردین ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد )پایان مهلت ثبت نام: ۹۴/۰۱/۲۶
طول دوره۸ ساعت
مکانتهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه۱۱۵۰۰۰تومان
برنامه زمانیجمعه
جمعه (ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰)
 1. اصول رفتاردرمانی کودک
 2. تحلیل رفتار کودکان
 3. تکنیک افزایش سطح فعالیت کودک
 4. تکنیک سنجش خلق کودک
 5. اصول مدیریت وابستگی در کودکان
 6. انواع تکنیک های تقویتی مناسب برای کودکان
 7. تکنیک شکل دهی
 8. انواع تکنیک های تنبیهی مناسب برای کودکان
 9. تکنیک خاموشی
 10. انواع برنامه های چندوجهی شرطی عامل برای کودکان
 11. ایفای نقش تمامی تکنیک ها و رفع اشکال
 12. شرح موضوعاتی که در زمینه رفتاردرمانی کودک تا کنون مورد پژوهش قرار نگرفته اند

 

 برای ثبت نام، اینجا را کلیک کنید.