این کارگاه با Case Presentation برگزار می شود و پیش نیاز  آن دوره درمان رفتاری سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و بدنی شکل

می باشد.

مخاطبروانشناس و مشاور،روانپزشک
تاریخ دورهسه شنبه ,چهارشنبه و پنج شنبه  ( کارگاه  در تاریخ۲۹, ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد )پایان مهلت ثبت نام: ۹۴/۰۲/۱۷
طول دوره۲۴ساعت
مکانتهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرسدکتر محمد علی بشارت (فوق تخصص Psycho Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه۴۵۰۰۰۰تومان
محتوا/هدف

هدف اصلی کارگاه آموزشی زوج درمانگری رفتاری- سیستمی آشنایی کارآموزان با اصول، مفاهیم و فنون این مدل درمانی برای درمان و حل مشکلات روانشناختی و ارتباطی در چهارچوب روابط و تعامل های زوجی و خانوادگی است. در این کارگاه، اصول و مفاهیم زوج درمانگری رفتاری- سیستمی ضمن پرزنت جلسات درمانی زوجین، همزمان با به کار گیری فنون درمانی و مشاهده و تحلیل فرایند درمان، آموزش داده می شوند.

 

برنامه زمانیسه شنبه
۱۰:۰۰-۸:۰۰اصول و مفاهیم زوج درمانگری-رفتاری سیستمی ۱
۱۰:۳۰-۱۰:۰۰پذیرایی
۱۲:۳۰-۱۰:۳۰Case Presentation
۱۳:۳۰-۱۲:۳۰نماز و ناهار
۱۵:۰۰-۱۳:۳۰بازی نقش (Role Play)
۱۵:۳۰-۱۵:۰۰پذیرایی
۱۷:۰۰-۱۵:۳۰ Case Presentation، پرسش و پاسخ
برنامه زمانیچهارشنبه
۱۰:۰۰-۸:۰۰اصول و مفاهیم زوج درمانگری رفتاری- سیستمی۲
۱۰:۳۰-۱۰:۰۰پذیرایی
۱۲:۳۰-۱۰:۳۰Case Presentation
۱۳:۳۰-۱۲:۳۰نماز و ناهار
۱۵:۰۰-۱۳:۳۰بازی نقش (Role Play)
۱۵:۳۰-۱۵:۰۰پذیرایی
۱۷:۰۰-۱۵:۳۰ Case Presentation، پرسش و پاسخ
برنامه زمانیپنج شنبه
۱۰:۰۰-۸:۰۰اصول و مفاهیم زوج درمانگری رفتاری- سیستمی۳
۱۰:۳۰-۱۰:۰۰پذیرایی
۱۲:۳۰-۱۰:۳۰Case Presentation
۱۳:۳۰-۱۲:۳۰نماز و ناهار
۱۵:۰۰-۱۳:۳۰بازی نقش (Role Play)
۱۵:۳۰-۱۵:۰۰پذیرایی
۱۷:۰۰-۱۵:۳۰ Case Presentation، پرسش و پاسخ

 

برای ثبت نام این دوره، اینجا کلیک کنید