موسسه آموزش عالی مدت

این کارگاه با Case Presentation برگزار مي شود و پیش نیاز  آن دوره درمان رفتاری سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و بدنی شکل

می باشد.

مخاطبروانشناس و مشاور،روانپزشک
تاریخ دورهسه شنبه ,چهارشنبه و پنج شنبه  ( کارگاه  در تاریخ29, 30 و 31 اردیبهشت 1394 برگزار خواهد شد )پایان مهلت ثبت نام: 94/02/17
طول دوره24ساعت
مکانتهران، ابتداي كوي نصر (گيشا)، خيابان دوم، ساختمان شماره 19، موسسه آموزش عالي «مدت»
مدرسدکتر محمد علی بشارت (فوق تخصص Psycho Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه450000تومان
محتوا/هدف

هدف اصلي کارگاه آموزشي زوج درمانگري رفتاري- سيستمي آشنايي کارآموزان با اصول، مفاهيم و فنون اين مدل درماني براي درمان و حل مشکلات روانشناختي و ارتباطي در چهارچوب روابط و تعامل هاي زوجي و خانوادگي است. در اين کارگاه، اصول و مفاهيم زوج درمانگري رفتاري- سيستمي ضمن پرزنت جلسات درماني زوجين، همزمان با به کار گيري فنون درماني و مشاهده و تحليل فرايند درمان، آموزش داده مي شوند.

 

برنامه زمانیسه شنبه
10:00-8:00اصول و مفاهیم زوج درمانگری-رفتاری سیستمی 1
10:30-10:00پذيرايي
12:30-10:30Case Presentation
13:30-12:30نماز و ناهار
15:00-13:30بازي نقش (Role Play)
15:30-15:00پذيرايي
17:00-15:30 Case Presentation، پرسش و پاسخ
برنامه زمانیچهارشنبه
10:00-8:00اصول و مفاهيم زوج درمانگري رفتاري- سيستمي2
10:30-10:00پذيرايي
12:30-10:30Case Presentation
13:30-12:30نماز و ناهار
15:00-13:30بازي نقش (Role Play)
15:30-15:00پذيرايي
17:00-15:30 Case Presentation، پرسش و پاسخ
برنامه زمانیپنج شنبه
10:00-8:00اصول و مفاهيم زوج درمانگري رفتاري- سيستمي3
10:30-10:00پذيرايي
12:30-10:30Case Presentation
13:30-12:30نماز و ناهار
15:00-13:30بازي نقش (Role Play)
15:30-15:00پذيرايي
17:00-15:30 Case Presentation، پرسش و پاسخ

 

برای ثبت نام این دوره، اینجا کلیک کنید