پژوهش مراحل تغییر، برای رشد دهها برنامه تغییر رفتار، از جمله پیشگیری از HIV، کمک به مردم برای زندگی طولانی تر، و سالم تر و … مورد استفاده قرار گرفته است.

برنامه عملی

مدل مراحل تغییر منجر به پیشرفت مداخلاتی در زمینه HIV در سطح جامعه شده است که در این مدل چگونگی کاهش آن دسته از رفتارهایی که افراد را در معرض خطر بیشتر ابتلا به HIV قرار می دهد را توضیح و تشریح می کند. در تلاش برای کاهش خطر ابتلا به HIV، طرح استفاده مستمر از کاندوم و استفاده از تزریق زیر پوستی نوعی آنتی بیوتیک را ترویج می دهند. این طرح از مدل مراحل تغییر، برای طراحی از مداخلاتی استفاده می کند که برای مرحله تغییر افراد مناسب است. این امیدواری وجود دارد که مداخلات، افراد را حداقل به یک مرحله تغییر در استفاده از کاندوم سوق دهد. در سطح جامعه، نتایج نشان داد که استقبال بیشتری از کاندوم شده است و در سطح فردی، نیز آزمودنی هایی که اخیراً با این مداخله مواجه شدند بیشتر احتمال دارد از کاندوم و تزریق آنتی بیوتیک استفاده کنند.

علاوه بر این، مرکز تحقیقات پیشگیری از سرطان در دانشگاه رود آیلند و محققان دیگر در سراسر کشور آمریکا مداخله مواد مبتنی بر مدل تغییر فرا تئوری را توسعه داده اند. مداخلات بیش از دهها موضوع رفتاری را در بر می گیرد، نظیر استفاده از کمربند برای افزایش تمرینی برای سازگاری با رژیمی کم چرب. اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه ها را می توان در وب سایت های لیست شده در زیر تحت عنوان منابع مرتبط یافت.

منابع مرتبط

CDC AIDS Community Demonstration Projects Research Group (1999). Community-level HIV intervention in 5 cities: Final outcome data from the CDC AIDS Community Demonstration Projects. American Journal of Public Health, Vol. 89, pp. 336-345.

DiClemente, C. C. & Prochaska, J. O. (1982). Self-change and therapy change of smoking behavior: A comparison of processes of change in cessation and maintenance. Addictive Behaviors, Vol. 7, pp. 133-142.

DiClemente, C. C. (2003). Addiction and Change: How addictions develop and addicted people recover. New York: Guilford Press.

Marcus, B. H., Banspach, S. W., Lefebvre, R. C., Rossi, J. S., Carleton, R. A., & Abrams, D. B. (1992). Using the stages of change model to increase the adoption of physical activity among community participants. American Journal of Health Promotion, Vol. 6, pp. 424-429.

Nigg, C. R., Burbank, P. M., Padula, C., Dufresne, R., Rossi, J. S., Velicer, W. F., Laforge, R. G., & Prochaska, J. O. (1999). Stages of change across ten health risk behaviors for older adults. The Gerontologist, Vol. 39, pp. 473-482.

Prochaska, J. O. & DiClemente, C. C. (1983). Stages and processes of self-change of smoking: Toward an integrative model of change. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 51, pp. 390-395.

Prochaska, J. O., DiClemente, C. C., & Norcross, J. C. (1992). In search of how people change: Applications to addictive behaviors. American Psychologist, Vol. 47, pp. 1102-1114.