موسسه آموزش عالی مدت

 

مخاطبروانشناس و مشاور،روانپزشک، پزشک
تاریخ دوره پنج شنبه  و جمعه ( کارگاه  در تاریخ   30 بهمن  و 1 اسفند 1393 برگزار خواهد شد )پایان مهلت ثبت نام: 93/11/16
طول دوره16ساعت
مکانتهران، ابتداي كوي نصر (گيشا)، خيابان دوم، ساختمان شماره 19، موسسه آموزش عالي «مدت»
مدرسدکتر عبدالله امیدی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان )
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه260000تومان
محتوا/هدفهدف این دوره آموزش مهارت های عملی و مبانی نظری درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (Acceptance and Commitment Therapy  که به اختصار ACT نامیده می شود، در درمان وسواس می باشد. از آنجایی که این رویکرد جدید بوده و مبتنی بر شواهد بالینی و کوشش های کنترل شده تجربی است و از نظر اقتصاد درمان نیز مقرون به صرفه می باشد لازم است که درمان گران این حیطه، با آن آشنا گردند.
برنامه زمانیمحتوا
پنج شنبهمبانی نظری ACT و پروتکل درمانی اختلال وسواس بر اساس رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد
جمعهآموزش مهارت های عملی و ایفای بازی نقش (role play)

 

 برای ثبت نام، اینجا را کلیک کنید.