موسسه آموزش عالی مدت

 

مخاطبروانشناس و مشاور،روانپزشک، پزشک
تاریخ دوره پنج شنبه  و جمعه ( کارگاه  در تاریخ   16 و 17 بهمن 1393 برگزار خواهد شد ) پایان مهلت ثبت نام: 93/11/14
طول دوره16ساعت
مکانتهران، ابتداي كوي نصر (گيشا)، خيابان دوم، ساختمان شماره 19، موسسه آموزش عالي «مدت»
مدرسدکتر عبدالله امیدی (هیات علمی  و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه260000تومان
محتوا/هدفهدف این دوره آموزش مهارت های عملی و مبانی نظری درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (Acceptance and Commitment Therapy  که به اختصار ACT نامیده می شود، در درمان اضطراب می باشد. از آنجایی که این رویکرد جدید بوده و مبتنی بر شواهد بالینی و کوشش های کنترل شده تجربی است و از نظر اقتصاد درمان نیز مقرون به صرفه می باشد لازم است که درمان گران این حیطه، با آن آشنا گردند.
برنامه زمانیمحتوا
پنج شنبه (ساعت 8 تا 16)مبانی نظری  و پروتکل درمانی اختلال اضطراب منتشر بر اساس رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد
جمعه     ( ساعت 8 تا 16)آموزش مهارت های عملی و ایفای بازی نقش (role play)

 

 برای ثبت نام، اینجا را کلیک کنید.