موسسه آموزش عالی مدت

اقدام به قتل خود، غالباً به عنوان پیامد  افسردگی و یا دیگر بیماری های روانی می باشد.

علت حدود 2 درصد از تمام مرگ و میرها در ایالات متحده، خودکشی می باشد. بالاترین میزان خودکشی در مردان 69 سال به بالا می باشد، اما میزان خودکشی به طور نگران کننده ای در جوانان 15 تا 24 سال در حال افزایش است.

برگرفته از دایره المعارف روانشناسی

                                                                                       

آنچه شما می توانید انجام دهید:

علائم هشدار دهنده خودکشی

از دست دادن علاقه به کار یا مدرسه، فاصله گرفتن از داشته های محبوب و دوست داشتنی، کنار کشیدن از دوستان و انزوا می تواند نشانه کسی باشد که در فکر خودکشی است. نحوه تشخیص علایم خطر را یاد بگیرید.

                                                                                       

چه کمکی می توانید دریافت کنید؟

خودکشی در نوجوانان قابل پیشگیری است

خودکشی نوجوان یک مسأله نگران کننده ای است که روز به روز میزان ارتکاب جوانان به خودکشی افزایش می یابد. خودکشی سومین  علت مرگ و میر در  جوانان سنین 15 تا 24 است.