موسسه آموزش عالی مدت

خواب برای سلامتی و بهزیستی ضروری است. اما میلیون ها نفر خواب نسبتا کافی ندارند و در نتیجه به مشکلاتی از قبیل خواب آلودگی در طول روز، تصمیم گیری ضعیف، تداخل در یادگیری و تصادفات منجر می شود. درمان شناختی رفتاری،که به افراد در شناسایی و تغیر افکار و رفتارهای شان کمک می کند، می تواند مفید باشد. در واقع، بر اساس یک مطالعه- درمان شناختی رفتاری در مقایسه با  قرص های خواب آور یک راه  بهتر برای کاهش بی خوابی می باشد.

برگرفته  از “چرا خواب مهم است و چه اتفاقی می افتد زمانی که شما  خواب کافی ندارید”

                                                                                       

آنچه شما می توانیدانجام دهید:

چرا خواب مهم است و چه اتفاقی می افتد زمانی که شما به اندازه کافی خواب ندارید

خواب بر طبق موسسه ملی خواب، برای سلامتی و بهزیستی فرد ضروری است. با این حال میلیون ها نفر خواب کافی ندارند و  ممکن است از خواب کم یا فقدان خواب رنج ببرند.

نکاتی برای داشتن خواب خوب

                                                                                       

چه کمکی می توانید دریافت کنید:

آیا نمی توانید 40 بار چشمان خود را باز و بسته کنید؟

در این قسمت راه کار های کارشناسان خواب در خصوص درمان بی خوابی اشاره شده است.