خشم هیجانی است که با خصومت و خشونت نسبت به کسی یا چیزی که شما را ناکام کرده، مشخص می شود. خشم می تواند یک هیجان خوب باشد و  یک راه برای بیان احساسات منفی شما باشد،  و همچنین در شما انگیزه ای برای  حل مشکلات ایجاد کند. اما خشم زیاد می تواند مشکلاتی برای شما ایجاد کند. افزایش فشار خون و دیگر تغییرات فیزیکی با خشم در ارتباط است و فکر را مختل می کند و به سلامت جسمی و روانی شما آسیب می رساند.
برگرفته از دایره المعارف روانشناسی

                                                                                       

آنچه شما می توانید انجام دهید:  

 قبل از اینکه خشم شما را تحت کنترل خود درآورد، شما آن را کنترل کنید.

خشم یک هیجان نرمال و معمولا سالم می باشد که ما همه در طول زندگی آن را تجربه می کنیم. اما هنگامی که خشم از کنترل ما خارج می شود، می تواند باعث مشکلاتی در خانه و محل کار شود. راه هایی وجود دارد که شما بتوانید خشم خود را کنترل کنید، به جای اینکه اجازه دهید خشم شما را  کنترل کند.

                                                                                       

چه کمکی می توانید دریافت کنید؟

چگونه یک روانشناس می تواند  در مدیریت خشم  به شما کمک کند؟

اگر خشم یک مسأله و مشکل شود، یک روانشناس می تواند کمک کند. روانشناسان از سه راهبرد اساسی روانشناسی استفاده می کنند و کمک می کنند به بیماران که خشم را تحت کنترل خود در آورند.