موسسه آموزش عالی مدت

حقوق بشر، حقوقی هستند که در آن به همه ی افراد بشر ذاتا تعلق می گیرد جامعه بین المللی، در پاسخ به خشونت های گسترده و نقض حقوق بشر در نیمه اول قرن 20، قوانین بین المللی حقوق بشر را وضع کرده اند که دولت ها را متعهد به  احترام، محافظت و تأمین حقوق بشر می کند.

                                                              

آشنایی با حقوق بشر

حقوق بشر چیست؟

اداره کمیسیون عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر (OHCHR) دستور از جامعه بین المللی برای ترویج و محافظت از همه حقوق بشر دارد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) در 10دسامبر ، سال 1948میلادی تصویب شد. از اون تاریخ به بعد روز 10 دسامبر به مناسبت روز حقوق بشر در سراسر جهان نام گذاری شده است.

کمیسیون عالی سازمان ملل متحد حقوق بشر در کنگره بین المللی روانشناسی 2012  به بررسی رابطه بین روانشناسی و حقوق بشر پرداختند و اینکه چگونه روانشناسان می توانند به بشریت خدمت کنند.

                                                                 

مسائل، فرصت ها و منابع حمایتی

حقوق بشر از مزایای پیشرفت های علمی و کاربردهای آن لذت می برد

چگونه روانشناسان به حقوق انسانی قربانیان مورد سوء استفاده قرار گرفته، واکنش نشان می دهند؟

سازمان های بین المللی و فرصت های آموزشی دیگر روانشناسان را برای کار با قربانیان آسیب روانی و جسمی ( شکنجه) آماده می کنند.

پاسخ به سوالات شما درباره روانشناسی و حقوق بشر

بدانید در مورد مسائل مهم حقوق بشر و اینکه چگونه APA و روانشناسان به این امر کمک می کنند.