جنگ می تواند تاثیر روانی زیادی بر شرکت کنندگان در جنگ و شهروندان به طور یکسان داشته باشد.

جنگ و مبارزه می تواند به ناراحتی و یا حتی اختلال استرس پس از سانحه منجر شود، که با نگرانی شدید، تجربه  مجدد این رویداد و اجتناب از چیزهایی که یادآور تروما و ضربه هست مشخص می شود.

جدایی طولانی مدت از خانواده و دوستان نیز می تواند مشکلاتی ایجاد کند.

برگرفته از دایره المعارف روانشناسی

                                                                                       

آنچه شما می توانید انجام دهید:

تاب آوری در زمان جنگ

یاد بگیرید چگونه استرس و عدم اطمینان مربوط به جنگ را  مدیریت کنید.

تاب آوری در زمان جنگ : بازگشت به خانه

نکاتی برای تاب آوری در خلال جنگ برای پرسنل نظامی و خانواده ها. کاهش استرس، اضطراب و شوک فرهنگی با چک لیست ها و یادگیری علائم هشدار دهنده PTSD.

تاب آوری در زمان جنگ : استرس و تنش زمان جنگ و نوجوانان

استرس در زمان جنگ می تواند نوجوانان را  در هم بشکند، به ویژه کسانی که در ارتش اقوام و آشنایان و دوستانی دارند.

                                                                                       

چه کمکی می توانید دریافت کنید:

منابع سلامت روان و مرتبط برای کمک به سرویس کاربران، جانبازان و خانواده آنها

یک لیست جامع از منابع در دسترس از VA، وزارت دفاع و سازمان های دیگر .

اختلالات اضطرابی و درمان موثر

روانشناسان می توانند به افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و سایر مشکلات اضطرابی کمک کنند  بهبود یابند.

تاب آوری در زمان جنگ: نکاتی برای والدین و ارائه دهندگان مراقبت روزانه از کودکان پیش دبستانی

اگر چه شما ممکن است فکر کنید که آنها برای درک آن بیش از حد جوان  هستند، حتی کودکان بسیار کم سال نیز می توانند بعد از دیدن اخبار و یا شنیدن مکالمات مربوط به آن  وحشت زده شوند.

تاب آوری در زمان جنگ: نکاتی برای والدین و معلمان از کودکان مدرسه

همانطور که کودک شما خواندن و نوشتن را یاد می گیرد، او می تواند مهارت های تاب آوری را نیز یاد بگیرد.

تاب آوری در زمان جنگ: نکاتی برای والدین و معلمان از نوجوانان

نوجوانان به والدین و معلمان  نگاه کنند تا آنها بتوانند در زمان جنگ احساس امنیت کنند.

انجمن حمایت از خانواده های نظامی

یاد بگیرید که چگونه می توانید قدردانی کنید و حمایت خود را به همسران و فرزندان نظامی نشان دهید.