موسسه آموزش عالی مدت

جرائم ناشی از تنفر، هر جنایت یا جرم خشونت آمیز مبتنی بر تعصب علیه یک گروه خاص است.آنها افراطی ترین بیان تعصب هستند . در مقایسه با سایر جرایم ، جنایات نفرت برانگیز  تاثیر گسترده تری در قربانیان و جوامع دارند زیرا آنها هدف جنبه های هسته هویت هستند.

برگرفته از ” جرائم ناشی از تنفر : پژوهشهای روانشناختی در ریشه های جنایات  تعصب برانگیز«جامعه APA برای مطالعه روانشناختی گزارش مختصر سیاست مسائل اجتماعی 2007 ( PDF ، 134KB )

                                                                                                     

آنچه شما می توانید انجام دهید:

‘ چیز زیادی عوض نشده است “

روانشناس ترنس رابرتز در زمینه برابری نژادی در روانشناسی و کشور  افکار  و باورهای خود را  به اشتراک می گذارد.

تفکیک حکومت نابرابر ، و بنابراین بر ​​خلاف قانون اساسی

روانشناسان کنت و مامی کلارک ، نشان داد ند که تبعیض نژادی به خود انگاره کودکان سیاه پوست آسیب می رساند.