برنامه ها و سیاست هایی که تسهیل گر تعادل کار و زندگی می باشند اذعان می کنندکه کارکنان مسئولیت ها  و وظایفی در خارج از محل کار و زندگی دارند، این سیاست گذاری ها به افراد کمک  می کند که چطور خواسته های متعدد خود را به شیوه بهتری مدیریت  کنند. تعارض بین کار و سایر مسئولیت های زندگی می تواند کیفیت  کار و هم کیفیت زندگی در خانه را برای کارمندان کاهش دهد، که به نوبه خود می تواند به نتایج سازمانی از قبیل بهره وری، غیبت، و گردش مالی تاثیر گذارد. تلاش برای کمک به کارکنان در بهبود تعادل کار و زندگی می تواند روحیه را بهبود بخشد،  رضایت شغلی را افزایش دهد و تعهد کارکنان به سازمان را تقویت  کند. علاوه بر این، سازمان ممکن است مزایایی  برای افزایش بهره وری و کاهش غیبت، افزایش حضور و کاهش تغییرات و جابجایی  کارکنان در نظر بگیرد.

برنامه ها و سیاست هایی که می تواند تعادل کار و زندگی را افزایش دهند، عبارتند از:

تنظیمات کاری انعطاف پذیر، مانند ساعت کاری منعطف و ارتباط کاری از راه دور
کمک به نگهداری از کودکان
مزایای مراقبت از سالمندان
منابع برای کمک به کارکنان در مدیریت مسائل مالی و شخصی
در دسترس بودن  مزایا برای اعضای خانواده و شرکای خانوادگی
گزینه های مرخصی انعطاف پذیر فراتر از آنچه که توسط قانون مرخصی خانوادگی و استعلاجی وضع شده است
به عنوان مثال:

سازمان: SILVERADO زندگی ارشد  – آسپن پارک

برنامه: زندگی ارشد  و مناسب برای همه سنین

یافته ها:

بهزیستی کارمند
عملکرد سازمانی
تعهد
کاهش غیبت از کار
رضایت
گردش مالی پایین
رضایت مشتری

منبع:www.apa.org

موضوعات مرتبط

                                                                                       

محیط کارکنان

به رسمیت شناختن کارکنان

رشد و پیشرفت کارکنان

سلامت و ایمنی

مدیریت رئیس یا کارفرمایتان