این کارگاه با Case Presentation برگزار می شود، پیش نیاز ترجیحی این دوره، کارگاه  درمان سیستمی رفتاری اضطراب، وسواس و بدنی شکل می باشد.

مخاطبروانشناس، مشاور و روانپزشک
طول دوره۱۶ساعت (دو روزه) از ساعت ۸ صبح تا ۵ بعد از ظهر
تاریخچهارشنبه و پنج شنبه (کارگاه در تاریخ ۱۰ الی ۱۱ دی ماه برگزار شد)
مکانتهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرسدکتر محمد علی بشارت (فوق تخصص sex Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه۳۰۰۰۰۰تومان
محتوا/هدف

هدف اصلی کارگاه تشخیص و درمان اختلال های جنسی موسوم به پارافیلیا، آشنایی کارآموزان با مشکلات ویژه افراد پارافیلیک و راه کارهای درمانی این اختلال ها است. اختلال های پارافیلیایی شامل آزارگری جنسی، آزار طلبی جنسی، بچه بازی، عورت نمایی، نظربازی، مبدل پوشی و … از مشکلات و اختلال های جنسی مورد بحث این کارگاه خواهند بود.در این کارگاه، اصول و مفاهیم سکس درمانی ویژه اختلال های پارافیلیایی ضمن پرزنت جلسات آموزشی- درمانی مراجعان، همزمان با به کار گیری فنون درمانی و مشاهده و تحلیل فرایند درمان، آموزش داده می شوند.

 

 برای ثبت نام این دوره، اینجا را کلیک کنید.