• این کارگاه با Case Presentation برگزار مي شود:
مخاطبروانشناس، مشاور و روانپزشک
طول دوره16ساعت (دو روزه)
مکانتهران، ابتداي كوي نصر (گيشا)، خيابان دوم، ساختمان شماره 19، موسسه آموزش عالي «مدت»
مدرسدکتر محمد علی بشارت (فوق تخصص sex Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه300000تومان
محتوا/هدفهدف اصلي کارگاه تشخيص، آموزش و درمان اختلال  هويت جنسي (يا نارضايتي از هويت جنسي)، آشنايي کارآموزان با مشکلات جنسي و راه کارهاي درماني اين اختلال است. اختلال  هويت جنسي (يا نارضايتي از هويت جنسي) در دختران و پسران از مشکلات و موضوعات جنسي مورد بحث اين کارگاه خواهند بود.در اين کارگاه، اصول و مفاهيم سکس درماني ويژه اختلال هويت جنسي ضمن پرزنت جلسات درماني مراجعان، همزمان با به کار گيري فنون درماني و مشاهده و تحليل فرايند درمان، آموزش داده مي شوند.
برنامه زمانیسیلابس دوره و تاریخ دقیق آن در دست اقدام است و برای اطلاعات بیشتر در مورد جزییات سیلابس و تاریخ برگزاری این دوره، می توانید کد RSIS و ایمیل خود را به شماره 100042920 پیامک کنید.