• این کارگاه با Case Presentation برگزار می شود:
مخاطبروانشناس، مشاور و روانپزشک
طول دوره۱۶ساعت (دو روزه)
مکانتهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرسدکتر محمد علی بشارت (فوق تخصص sex Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه۳۰۰۰۰۰تومان
محتوا/هدفهدف اصلی کارگاه تشخیص، آموزش و درمان اختلال  هویت جنسی (یا نارضایتی از هویت جنسی)، آشنایی کارآموزان با مشکلات جنسی و راه کارهای درمانی این اختلال است. اختلال  هویت جنسی (یا نارضایتی از هویت جنسی) در دختران و پسران از مشکلات و موضوعات جنسی مورد بحث این کارگاه خواهند بود.در این کارگاه، اصول و مفاهیم سکس درمانی ویژه اختلال هویت جنسی ضمن پرزنت جلسات درمانی مراجعان، همزمان با به کار گیری فنون درمانی و مشاهده و تحلیل فرایند درمان، آموزش داده می شوند.
برنامه زمانیسیلابس دوره و تاریخ دقیق آن در دست اقدام است و برای اطلاعات بیشتر در مورد جزییات سیلابس و تاریخ برگزاری این دوره، می توانید کد RSIS و ایمیل خود را به شماره ۱۰۰۰۴۲۹۲۰ پیامک کنید.