موسسه آموزش عالی مدت

ADHD یا اختلال بیش فعالی- نقص توجه، یک شرایط رفتاری است که باعث تمرکز بر خواسته های روزمره و روتین های چالش برانگیز است.
افراد مبتلا به ADHD به طور معمول در گرفتن سازمان و نظم، اقامت متمرکز، برنامه ریزی واقع بینانه و فکر کردن قبل از عمل  دارند. آنها ممکن است بی قرار، پر سر و صدا و قادر به انطباق با تغییر شرایط نباشند.
کودکان مبتلا به ADHD می توانند بی اعتنا، و به لحاظ اجتماعی بی منطق و یا تهاجمی باشند.
خانواده ها با توجه به گزینه های درمانی باید  با متخصصان سلامت روانی واجد شرایط برای یک بررسی کامل از مسائل رفتاری فرزند خود و یک برنامه درمانی مشورت کنند.
برگرفته از دایره المعارف روانشناسی

                                                                                       

مسائل و موضوعاتی در درمان ADHD

آشنایی با بحث ریتالین

داروهای محرک مانند ریتالین، رایج ترین درمان ADHD است. اگر چه برخی نگران هستند که کودکان به این دارو وابسته می شوند. تحقیقات نشان می دهد که این دارو موثر است، به ویژه هنگامی که با مشاوره ترکیب می شود.

تفاوت های جنسیتی در ADHD

به طور کلیشه ای کسی که مبتلا به ADHD است را  یک پسر بچه ای در نظر می گیرند که بیش فعال است. اما ADHD دختران و حتی زنان بالغ را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، فقط  به شکلی متفاوت در آن ها دیده می شود.