موسسه آموزش عالی مدت

بلایای طبیعی شامل حوادثی مانند گردباد، طوفان، سیل، زلزله، آتش سوزی و سونامی می باشد. اغلب این حوادث غیر منتظره، ناگهانی و طاقت فرسا می باشند.

حتی زمانی که شما از لحاظ جسمی صدمه  ندیده اید، بلایای طبیعی می توانند عوارض عاطفی جدی ایجاد کنند. واکنش های نرمال شامل احساسات شدید، غیر قابل پیش بینی؛ بازگشت به گذشته؛  مشکل در تمرکز و یا تصمیم گیری؛ الگوهای خوردن و خوابیدن نامنظم. ناراحتی و آشفتگی های عاطفی و هیجانی در سالروز این وقایع و یا دیگر یادآوری ها؛ روابط شخصی تیره و تار؛ و علائم جسمانی مانند سردرد، حالت تهوع و درد قفسه سینه.

برگرفته از مقاله مرکز راهنمایی APA ، ” نقاهت عاطفی از فاجعه است. “

                                                                                       

مقابله با بحران

مدیریت استرس پس از سانحه: پس از گردباد

اثرات گردباد اخیر می تواند طولانی مدت باشد و در نتیجه تروما می تواند حتی با کسانی که به طور مستقیم تحت تاثیر این بلا قرار نگرفته اند نیز طنین انداز باشد.

گردبادها، طوفان ها و کودکان

احساسات شدیدی که اغلب به دنبال یک فاجعه  می آید می تواند به خصوص برای کودکان سخت باشد، اما پدر و مادر و سایر مراقبان چندین راهکار می توانند انجام دهند تا کمک کنند.

فجایع و تروریسم

حوادث غالباً غیر منتظره، ناگهانی، و طاقت فرسا هستند. درک پاسخ های نرمال به این حوادث غیر طبیعی می تواند به شما در مقابله با آن کمک کند.

روانشناسان در عملیات امداد رسانی این بلایا چه کاری انجام می دهند

روانشناسان در فضا های مربوط به بلایا درمان ارائه نمی دهند. در عوض، آنها به بازماندگان کمک می کنند تا نیروهای درونی خود را برای شروع فرایند بهبود به کار گیرند.

                                                                                       

روانشناسان چگونه کمک می کنند

واکنش APA به بلایای بین المللی

اطلاعات در مورد واکنش APA به بلایای بین المللی، از جمله منابع روانشناختی مبتنی بر وب، کمک به سازمان ملل متحد، بررسی سوالات و نیازهای رسانه ها، و کمک به صلیب سرخ آمریکا .

منابع مفید برای روانشناسان

فهرست سازمان های ملی و بین المللی اختصاص داده شده به بهداشت روانی فاجعه و اختلال استرس پس از سانحه .

فرصت های آموزشی بهداشت روانی فاجعه

لینک به فرصت های آموزشی برای هم حرفه های بهداشت روان دارای مجوز، و همچنین هر کسی که علاقه مند به بهداشت روانی فاجعه است.

سازمان های حقوق بشری فعال در پاسخ به بحران  و بلایای بین المللی

فهرست سازمان های بشر دوستانه  فعال در پاسخ به بحران های بین المللی فعال است.