موسسه آموزش عالی مدت

تمرکز اصلی روانشناسان عوامل انسانی، بر ایمنی و طراحی است.

تحقیقات این روانشناسان، طراحی و توسعه سیستم هایی است که تعامل بین انسان و سیستم  را بررسی و ظرفیت های عملکرد مرتبط و محدودیت های افرادی که از آنها استفاده می کنند را محاسبه می کند.

هدف آنها ممکن است بهره وری را بهبود دهد و یا قابلیت اطمینان را افزایش دهد. آنها ممکن است بخواهند ایمنی را افزایش دهند و سوانح را کاهش دهند. یا ممکن است بخواهند پذیرش مشتریان یک محصول را بیشتر کنند.

                                                                                                  

آنچه شما می توانید انجام دهید:

تجزیه و تحلیل های رفتار به مردم کمک می کند تا با امنیت بیشتری کار کنند

بدانید که چگونه برنامه های ایمنی مبتنی بر رفتار می توانند به شرکت ها کمک کنند تا صدمات و حوادث را از طریق مشاهده نظام مند، تجزیه و تحلیل و مداخله کاهش دهند.

حواسپرتی

بدانید که رانندگی و تلفن های همراه یک ترکیب خوب نیستند.

سفر هوایی امن تر از طریق مدیریت منابع کارکنان هواپیمایی

این رویکرد از حوادث حمل و نقل هوایی جلوگیری می کند و ممکن است زودتر زندگی افراد را در اتاق های عمل و اورژانس نجات دهد.

چرا کامیون های زرد رنگ آهکی امن تر از قرمز هست؟

پژوهشگران عوامل انسانی و ارگونومی دریافته اند که وسایل نقلیه ای که به رنگ زرد روشن هستند، کمتر در حوادث نقش دارند.

چراغ ترمز

با یک تغییر طراحی کوچک می توانید در جان و مال و پول صرفه جویی کنید.

خواب بیشتر باعث زندگی شادتر، سالم تر و ایمن تر اکثر آمریکایی ها  می شود

تعداد  خیلی کمی از آمریکایی ها خواب کافی را هر شب تجربه می کنند و اکثر آمریکایی ها از خواب ناکافی رنج می برند، وعواقب خواب ناکافی می تواند مهلک و خطرناک باشد.

این صفحه در دست ترجمه می باشد و در حال تکمیل شدن هست.