این کارگاه با Case Presentation برگزار می شود

مخاطبروانشناس، مشاور، روانپزشک، اورولوگ، متخصص زنان
تاریخ دورهسه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه ( کارگاه در تاریخ ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت و ا خرداد  برگزار شد)
طول دوره۲۴ ساعت
مکانتهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرسدکتر محمد علی بشارت (فوق تخصص Sex Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه۴۵۰۰۰۰تومان
محتوا/هدفهدف اصلی کارگاه تشخیص و درمان مشکلات جنسی، آشنایی کارآموزان با مشکلات جنسی و راه کارهای درمانی این مشکلات است. سردمزاجی، ناتوانی، زودانزالی، دیرانزالی، اختلال ارگاسمی، ترس و تنفر جنسی، انقباض مهبلی، ازدواجهای بدون زفاف، سکس مقعدی و  خودارضایی از مشکلات و موضوعات جنسی مورد بحث این کارگاه خواهند بود.در این کارگاه، اصول و مفاهیم سکس درمانگری رفتاری ضمن پرزنت جلسات درمانی مراجعان، همزمان با به کار گیری فنون درمانی و مشاهده و تحلیل فرایند درمان، آموزش داده می شوند.
برنامه زمانیسه شنبه
۹:۴۵-۸:۰۰طبقه بندی و علت شناسی مشکلات جنسی
۱۰:۰۰-۹:۴۵پذیرایی
۱۱:۴۵-۱۰:۰۰درمان انقباض مهبلی (Case Presentation-1)
۱۲:۴۵-۱۱:۴۵نماز و ناهار
۱۴:۱۵-۱۲:۴۵درمان انقباض مهبلی (Case Presentation-2)
۱۴:۳۰-۱۴:۱۵پذیرایی
۱۶:۰۰-۱۴:۳۰درمان نارساکنش وری نعوظ (ناتوانی جنسی) (Case Presentation)
برنامه زمانیچهارشنبه
۹:۴۵-۸:۰۰درمان کاهش میل جنسی و زودانزالی (Case Presentation-1)
۱۰:۰۰-۹:۴۵پذیرایی
۱۱:۴۵-۱۰:۰۰درمان کاهش میل جنسی و زودانزالی (Case Presentation-2)
۱۲:۴۵-۱۱:۴۵نماز و ناهار
۱۴:۱۵-۱۲:۴۵بازی نقش (Role Play)
۱۴:۳۰-۱۴:۱۵پذیرایی
۱۶:۰۰-۱۴:۳۰درمان نارساکنش وری ارگاسمی (Case Presentation)
برنامه زمانیپنج شنبه
۹:۴۵-۸:۰۰درمان دیرانزالی
۱۰:۰۰-۹:۴۵پذیرایی
۱۱:۴۵-۱۰:۰۰خود ارضایی
۱۲:۴۵-۱۱:۴۵نماز و ناهار
۱۴:۱۵-۱۲:۴۵بازی نقش (Role Play)
۱۴:۳۰-۱۴:۱۵پذیرایی
۱۶:۰۰-۱۴:۳۰ Anal Sex