موسسه آموزش عالی مدت

اوتیسم شدید ترین  ناتوانی رشدی است که در سه سال اول زندگی ظاهر می شود. اوتیسم شامل تخریب در تعاملات اجتماعی – مانند  عدم آگاهی از احساسات افراد دیگر و  ناتوانی در برقراری ارتباطات کلامی و غیر کلامی- می باشد. برخی از افراد مبتلا به اوتیسم علایق محدود، رفتارهای غذا خوردن یا خوابیدن عجیب و غریب و یا تمایل به انجام  کارهایی برای صدمه زدن به خودشان دارند، مانند کوبیدن سر خود و یا گاز گرفتن دست خود.

برگرفته از دایره المعارف روانشناسی

                                                                                       

درمان اوتیسم

تسهیل ارتباط : الک کردن گندم روانشناختی از کاه

اگر تحقیقات روانشناختی همواره  جواب های امیدوار کننده ای به ما نمی دهند، این تحقیقات به ما کمک  می کنند تا واقعیت قوی را از  افکار واهی و پوچ  غربال کنیم و انرژی مان را صرف تمرکز بر راه حل های واقعی کنیم.

گزینه های درمانی اوتیسم

امروز متخصصان با استفاده از دارو و مداخلات رفتاری به کودکان برای کنار آمدن با اوتیسم کمک می کنند.