موسسه آموزش عالی مدت

اعتیاد یک بیماری است که در آن بدن باید از مواد مخدر برای جلوگیری از علائم ترک جسمانی و روانی استفاده کند. مرحله اول اعتیاد، وابستگی است، که در طی آن یافتن مواد مخدر، غالب زندگی فرد را پوشش می دهد. در نهایت معتاد در برابر مواد تحملش بالاتر می رود، که فرد برای به دست آوردن همان اثر  قبلی مجبور است دوزهای بیشتر و بالاتری از مواد مخدر را مصرف کند.

برگرفته از دایره المعارف روانشناسی

                                                                                       

آنچه شما می توانید انجام دهید:

درک چگونگی تغییر افراد، اولین گام در تغییر رفتار ناسالم است.

پژوهش مراحل تغییر، برای رشد دهها برنامه تغییر رفتار، از جمله پیشگیری از HIV، کمک به مردم برای زندگی طولانی تر، و سالم تر و … مورد استفاده قرا گرفته است.

                                                                                       

چه کمکی می توانید دریافت کنید؟ 

آیا کودکان شما در برابر مصرف دخانیات واکسینه شده اند؟

“تلقیح نگرش” به طور قابل توجهی نرخ مصرف سیگار را کاهش می دهد.