موسسه آموزش عالی مدت

:اختلال دو قطبی نوعی اختلال خلقی و یک بیماری جدی روانی است که در آن هیجانات معمول، به شدت و غالباً به طور غیر قابل پیش بینی در حال نوسان هستند. افراد مبتلا به این بیماری دچار اختلال شدید خلق می شوند. افراد مبتلا به اختلال دوقطبی به سرعت از شادی، انرژی زیاد و  روشنی و وضوح افراطی به سمت  غم و اندوه و ناراحتی، خستگی روانی و  گیجی و مبهمی در نوسان اند. این تغییرات می تواند بسیار مخرب باشد که افراد ممکن است خودکشی را انتخاب کنند.

همه افراد مبتلا به اختلال دوقطبی، دوره های شیدایی دارند –  به طور غیر نرمالی خلق شان بالا می رود یا تحریک پذیر می باشد که نشانه ها حداقل یک هفته طول می کشد و عملکرد فرد مبتلا را مختل می کند- اما همه افسرده نمی شوند.

برگرفته از دایره المعارف روانشناسی

                                                                                       

آنچه شما می توانید انجام دهید:

برنامه های معمول روزانه مداوم، ممکن است نشانه های اختلال دو قطبی را تخفیف و تسکین دهد

الگوهای خواب منظم و برنامه های معمول روزانه می تواند کمک کند تا نشانگان اختلال دو قطبی تخفیف یابند.

علم روانشناختی و اختلال دو قطبی در کودکان و نوجوانان

در طول ده سال گذشته در ایالات متحده، نرخ ابتلای کودکان به اختلال دوقطبی به شدت رو به رشد است و با   افزایش پرسش ها و چالش های جدیدی برای درمان روبرو هستیم.

تشخیص و درمان اختلال دوقطبی

کی ردفیلد جامیسون جزئیات آنچه که در مورد بیماری دو قطبی شناخته شده است  – و آنچه روانشناسان هنوز در حال یادگیری هستند- را بیان می کند.