موسسه آموزش عالی مدت

سکس و مسائل جنسی موضوع مورد مطالعه روانشناسان می باشد. روانشناسان و دیگر متخصصان بالینی بر افزایش و یا بازگرداندن عملکرد و لذت جنسی تمرکز می کنند. آنها درمان های موثری را برای بسیاری از بیماری های رایج توسعه داده اند: مثل عدم تمایل، اختلال در نعوظ، انزال زودرس و مقاربت دردناک. کانون مطالعه آن ها زندگی جنسی آینده و عشق در روابط صمیمی نیز هست.

روانشناسان مطالعه می کنند تا افراد دارای اختلال جنسی را درک کنند و افزایش تصاویر جنسی دختران و زنان جوان در تبلیغات و رسانه را کاهش دهند. منابع روانشناختی ویژه برای قربانیان تجاوز و سوء استفاده جنسی موجود هستند.

برگرفته از دایره المعارف روانشناسی و سایت جنسی مدیریت منافع عمومی دختران

                                                                                       

چه کمکی می توانید دریافت کنید؟

درمان مشکلات جنسی

در مورد گزینه های درمانی مؤثر برای میل جنسی پایین، اختلال در نعوظ و سایر مشکلات جنسی اطلاعات خود را افزایش دهید.