موسسه آموزش عالی مدت

علی رغم درک ما از اینکه استرس بر سلامت جسمی و روانی ما تأثیر منفی دارد، استرس سال 2013 در بررسی آمریکا یک تصویری از استرس آمریکایی را نشان می دهد که افزایش یافته و اغلب به شیوه ای نا مؤثر مدیریت می شود که در نهایت بر سلامت و بهزیستی ما تأثیر منفی می گذارد.

اما آنچه برای بزرگسالان اتفاق می افتد، نگران کننده ترین خبر نیست.

2013-sia-Lead-chart1-rev_tcm7-166237

یافته های بررسی زمینه یابی  نشان می دهد که الگوهای رفتاری استرس ناسالمی که  ما در بزرگسالان می بینیم  ممکن است پیش از آن در زندگی ما در حال رشد و گسترش باشد. بسیاری از نوجوانان آمریکایی تجربه استرس را در سطوح ناسالمی گزارش می کنند، به نظر می رسدتکنیک های مدیریت استرس شان نامشخص است و  علائم استرس در اعداد را تجربه می کنند که آینه تجارب بزرگسالان است. این یافته ها  به ویژه زمانی برجسته می شوند که با تحقیقات پیشنهادی در زمینه فعالیت بدنی، تغذیه و سبک زندگی همراه می شوند – همه این عوامل مهم به وسیله استرس در نوجوانان و بزرگسالان تحت تاثیر قرار گرفته می شوند – که نه تنها بر سلامت فعلی و حال حاضر نوجوانان نقش دارد، بلکه بر عادت هایی که می تواند تا بزرگسالی تداوم یابد نیز نقش دارد.

در حالی که ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری در مراقبت های بهداشتی هزینه و زمان صرف می کند و جهان را در کمیت و کیفیت تحقیقات سلامت خود هدایت می کند، این روندها به پیامدهای سلامت بهترشان کمک نمی کند. ایالات متحده سلامت کمتری را در مقایسه با بسیاری دیگر از کشورهای با درآمد بالا تجربه می کنند، حتی در حالی که هر فرد در مراقبت های بهداشتی پول بیشتری را  صرف می کند. در مقایسه با همسالان در این کشورها، آمریکایی ها دسترسی کمتری به مراقبت های اولیه دارند، هر فرد بیشترین  کالری را مصرف می کند و به احتمال زیاد در محیط های طراحی شده در اطراف خودرو زندگی می کنند. تحقیقات نشان می دهد که این عوامل بر سلامت پایین این ملت  نقش دارد  و یافته های زمینه یابی نشان می دهد که استرس، رفتارهای بهداشتی و سالم ما را تحت تاثیر قرار می دهد، و همچنین استرس، نوجوانان و بزرگسالان را به طور مشابه و یکسان در معرض ابتلا به بیماری های بالقوه مزمن-  که کیفیت زندگی و هزینه های مراقبت های بهداشتی این کشور را تحت تاثیر قرار می دهد – قرار می دهد.

در حالی که هیچ کس نمی تواند از تمام شرایط استرس زا اجتناب کند،  استرس در آمریکا یک عکسی از استرس بالا و روشهای مقابله ای بی اثر را به تصویر می کشد که به نظر می رسد در فرهنگ آمریکا ریشه دوانده است، این سبک های زندگی و رفتارهای ناسالم برای نسل های آینده تداوم می یابد.

مترجم: کارشناس آموزش مؤسسه آموزش عالی مدت؛ به نقل از www.apa.org