موسسه آموزش عالی مدت

مخاطبروانشناس، مشاور، مددکار
تاریخ دورهکارگاه در تاریخ 18 مهر (جمعه) 93 برگزار شد.
طول دوره4 ساعت
مکانتهران، ابتداي كوي نصر (گيشا)، خيابان دوم، ساختمان شماره 19، موسسه آموزش عالي «مدت»
مدرسدکتر پرویز علیوردی (روانپزشک)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه75000تومان
محتوا/هدفروانشناسان و مشاوران بالینی صرفا در علوم انسانی تحصیل کرده اند و با مکانیسم زیست شناختی بیماریها آشنا نیستند و مراجعین صنف روانشناسی و مشاوره همزمان تحت درمان پزشکی و روانپزشکی از طریق دارو درمانی هم هستند،این دوره در پی آشنایی شاغلین در صنوف روانشناسی  با درمانهای روانپزشکی می باشد.
برنامه زمانی جمعه
10:45-9:00آشنایی با ضرورتهای دارو درمانی و اخلاق درمان/ مکانیسم درمان/آشنایی با آنتی سایکوتیکها
11:00-10:45پذيرايي
13:00-11:00آشنایی با داروهای ضد اضطرابی/آشنایی با داروهای ضد افسردگی/آشنایی با داروهای تثبیت کننده ی خلق