این کارگاه با Case Presentation برگزار می شود:

مخاطبروانشناس و مشاور
طول دوره۲۴ ساعت (سه روزه)
مکانتهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرسدکتر محمد علی بشارت (فوق تخصص Psycho Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه۳۶۰۰۰۰تومان
محتوا/هدفهدف اصلی کارگاه آسیب شناسی و تشخیص اختلال های روانی، آشنایی کارآموزان با نشانه های آسیب شناختی اختلال های روانی و معیارهای تشخیصی این اختلال ها است. مصاحبه تشخیصی و تحلیل های علت شناختی مرتبط با اختلال های روانشناختی (محور یک) و شخصیتی (محور دو) از موضوعات مورد بحث این کارگاه خواهند بود.در این کارگاه، فنون مصاحبه تشخیصی ضمن پرزنت جلسات مصاحبه بالینی مراجعان، همزمان با مشاهده و تحلیل فرایند مصاحبه، آموزش داده می شوند.
برنامه زمانیسیلابس دوره و تاریخ دقیق آن در دست اقدام است و برای اطلاعات بیشتر در مورد جزییات سیلابس و تاریخ برگزاری این دوره، می توانید کد RSPD و ایمیل خود را به شماره ۱۰۰۰۴۲۹۲۰ پیامک کنید.