موسسه آموزش عالی مدت

در راستای حمایت از محیط زیست، و حمایت از طرح “آسمان آبی, زمین پاک” موسسه آموزش عالی مدت با در نظرگرفتن لیوان های هدیه جایگزین لیوان های یکبار مصرف, امید به داشتن نقش کوچکی در ایجاد آسمان آبی و زمین پاک دارد.

امیدواریم که خانواده بزرگ مدت نیز با مصرف کمتر ظروف یکبار مصرف ما را در این امر یاری نمایند.

سپاسگزارم.

آسمان آبی, زمین پاک

                                                   یک تصمیم جدید

 

r2mj2s