13 آوریل , 2018

کارگاه آشنایی با تکنیکهای ذهن آگاهی mindfulness در تاریخ 23 فروردین ماه ۱۳۹7 توسط آقای دکتر حسن حمید پور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6098″]

ادامه مطلب
7 آوریل , 2018

یازدهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی روزهای شنبه ساعت ۱۴ الی ۲۰ در تاریخ 18 فروردین ماه 1397 توسط آقای دکتر مهدی منوچهری در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
11 مارس , 2018

دهمین دوره 60 ساعته مربیگری مهارتهای زندگی در تاریخ ۱۳۹۶/10/09 الی ۱۳۹۶/۱۲/۱9 توسط آقای دکتر مهدی منوچهری در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6079″]  

ادامه مطلب
10 مارس , 2018

یازدهمین دوره ۱۰۰ ساعته درمان شناختی رفتاری CBT در تاریخ 1396/09/24 الی 1396/12/18 توسط آقای دکتر ابوالفضل محمدی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6070″]

ادامه مطلب
10 مارس , 2018

کارگاه مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر و ترسیم تستهای زوجین  در تاریخ 16 الی 18 اسفند ماه ۱۳۹۶ توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6061″]

ادامه مطلب
3 مارس , 2018

کارگاه مقاله نویسی در تاریخ 11 اسفند ماه ۱۳۹۶ توسط آقای دکتر جواد خلعتبری در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6051″]

ادامه مطلب
1 مارس , 2018

پانزدهمین دوره کارگاه تشخیص و درمان مشکلات جنسی در تاریخ 8 الی 10 اسفند ماه ۱۳۹۶ توسط آقای دکتر محمدعلی بشارت در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6048″]  

ادامه مطلب