25 می , 2018

کارگاه درمان شناختی رفتاری کمال گرایی مرضی در تاریخ 4 خرداد ماه ۱۳۹۷ توسط خانم دکتر لادن فتی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6290″]

ادامه مطلب
24 می , 2018

کارگاه درمان شناختی رفتاری انواع خودکشی در تاریخ 3 خرداد ماه ۱۳۹۷ توسط خانم دکتر لادن فتی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6281″]

ادامه مطلب
23 می , 2018

دوازدهمین دوره ۱۰۰ ساعته درمان شناختی رفتاری CBT در تاریخ ۱۳۹۶/11/10 الی ۱۳۹7/03/01 توسط آقای دکتر ابوالفضل محمدی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6269″]

ادامه مطلب
19 می , 2018

هفتمین دوره کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT در تاریخ 27 و 28 اردیبهشت ماه ۱۳۹7 توسط اقای دکتر حسن حمیدپور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6256″]  

ادامه مطلب
12 می , 2018

پنجمین دوره کارگاه روان درمانی برای روان درمانگران در تاریخ 21 اردیبهشت ماه ۱۳۹7 توسط آقای دکتر حسن حمید پور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6246″]

ادامه مطلب
12 می , 2018

✅بدین وسیله به اطلاع می رساند: از ساعت ٨ صبح روز شنبه مورخ ٢2 اردیبهشت متقاضیانی که در دوره رزرو تربیت مربی مهارت های ازدواج ثبت نام نموده اند، امکان ثبت نام در دوره اصلی مورخ ٢5 و ٢6 اردیبهشت را خواهند یافت. لازم به ذکر است از آغاز زمان اعلام شده، ثبت نام در این دوره صرفا برای افرادی […]

ادامه مطلب
10 می , 2018

دهمین دوره کارگاه درمان رفتاری سیستمی تحلیلی اختلال های اضطرابی وسواسی و نشانه های بدنی در تاریخ 1۸ الی 2۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ توسط آقای دکتر محمدعلی بشارت در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6226″]

ادامه مطلب