5 سپتامبر , 2018

چهاردهمین دوره ۱۰۰ ساعته درمان شناختی رفتاری CBT در تاریخ ۱۳۹7/03/21 الی ۱۳۹۷/۰6/13 توسط آقای دکتر ابوالفضل محمدی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6674″]

ادامه مطلب
25 آگوست , 2018

چهاردهمین دوره ۶۰ ساعته مربیگری مهارتهای زندگی روزهای شنبه ساعت 14 الی 20 در تاریخ 3 شهریور ماه ۱۳۹۷ توسط آقای دکتر مهدی منوچهری در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
25 آگوست , 2018

دومین دوره کارگاه واقعیت درمانی در تاریخ 1 و 2 شهریور ماه ۱۳۹۷ به مدت 16 ساعت توسط خانم دکتر سمیه کهدوئی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6653″]

ادامه مطلب
18 آگوست , 2018

هفتمین دوره کارگاه درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی در تاریخ 25 و 26  مرداد ماه ۱۳۹۷ توسط اقای دکتر حسن حمیدپور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6641″]

ادامه مطلب
18 آگوست , 2018

ششمین دوره کارگاه زوج درمانی شناختی رفتاری در تاریخ 24 الی ۲6 مرداد ماه ۱۳۹۷ توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6631″]

ادامه مطلب
12 آگوست , 2018

دهمین دوره کارگاه طرحواره درمانی در تاریخ 18 الی 20  مرداد ماه ۱۳۹۷ توسط اقای دکتر حسن حمیدپور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6621″]

ادامه مطلب
11 آگوست , 2018

سیزدهمین دوره ۱۰۰ ساعته درمان شناختی رفتاری CBT در تاریخ ۱۳۹7/0۱/31 الی ۱۳۹۷/۰5/19 توسط خانم دکتر بنفشه فرزین راد در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6609″]  

ادامه مطلب