1 دسامبر , 2018

دومین دوره کارگاه اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت (NEO) در تاریخ 9 آذر ماه ۱۳۹۷ به مدت 8 ساعت توسط خانم دکتر سمیه کهدوئی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6880″]

ادامه مطلب
24 نوامبر , 2018

نهمین دوره کارگاه مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین در تاریخ 30 آبان الی 2 آذر ماه ۱۳۹۷ به مدت 24 ساعت توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6868″]

ادامه مطلب
23 نوامبر , 2018

کارگاه رایگان تعیین رویکرد و زمینه فعالیت در روان درمانی در تاریخ 2 آذر ماه ۱۳۹7 به مدت 4 ساعت توسط خانم دکتر بنفشه فرزین راد در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6858″]

ادامه مطلب
17 نوامبر , 2018

پانزدهمین دوره ۶۰ ساعته مربیگری مهارتهای زندگی روزهای شنبه و یکشنبه ساعت ۱۴ الی ۲۰ در تاریخ 26 آبان ماه ۱۳۹۷ توسط آقای دکتر مهدی منوچهری در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
15 نوامبر , 2018

کارگاه مصاحبه بالینی کودکان در تاریخ 24 آبان ماه ۱۳۹۷ به مدت ۸ ساعت توسط خانم دکتر کارینه طهماسیان در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6838″]

ادامه مطلب
4 نوامبر , 2018

چهاردهمین دوره ۶۰ ساعته مربیگری مهارتهای زندگی در تاریخ ۱۳۹۷/۰6/۰3 الی ۱۳۹۷/۰8/۱2 توسط آقای دکتر مهدی منوچهری در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6824″]

ادامه مطلب
3 نوامبر , 2018

پنجمین دوره کارگاه مربیگری مهارتهای فرزندپروری کودک و نوجوان در تاریخ 10 و 11 آبان ماه ۱۳۹۷ توسط خانم دکتر زهره عباسی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”6813″]

ادامه مطلب