۱۴ آبان , ۱۴۰۱

اولین دوره پرورش هوش های چندگانه در کودکان و نوجوانان در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۱ به مدت ۴ ساعت توسط آقای دکتر محمدحسن نادری  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۴ آبان , ۱۴۰۱

سومین دوره خانواده درمانی سیستم ها (موری بوئن) در تاریخ ۱۲و۱۳ آبان ۱۴۰۱ به مدت ۱۲ساعت توسط آقای دکتر علیرضا بوستانی پور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۴ آبان , ۱۴۰۱

بیست و نهمین دوره طرحواره درمانی در تاریخ ۱۲الی۱۴ آبان ۱۴۰۱ به مدت۲۴ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۸ آبان , ۱۴۰۱

دومین دوره مصاحبه بالینی کودکان با مشکلات رفتاری در تاریخ ۲۳مهرالی ۷ آبان ۱۴۰۱ به مدت ۱۲ساعت توسط خانم دکتر کارینه طهماسیان در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱ آبان , ۱۴۰۱

ششمین دوره فنون تنظیم هیجان در عمل در تاریخ ۲۸و۲۹ مهر ۱۴۰۱ به مدت۱۲ساعت توسط خانم دکتر سارا بنی هاشمی  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱ آبان , ۱۴۰۱

دومین دوره مشاوره پیش از ازدواج در ازدواج مجدد در تاریخ ۲۷مهر ۱۴۰۱ به مدت ۴ ساعت توسط خانم دکتر سمیه کهدوئی  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۳۰ مهر , ۱۴۰۱

چهارمین دوره برنامه تخصصی تربیت زوج درمانگر به روش PTC در تاریخ۲۶ مهرماه ۱۴۰۱  توسط آقای دکتر محمدعلی بشارت در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب