30 می , 2019

اولین دوره کارگاه مشاوره پیش از ازدواج در تاریخ 8 خرداد ماه ۱۳۹۸ به مدت 10ساعت توسط آقای دکتر باقر ثنائی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”7511″]  

ادامه مطلب
25 می , 2019

ششمین دوره کارگاه مربیگری مهارت های فرزندپروری کودک و نوجوان در تاریخ 2 و 3 خرداد ماه ۱۳۹۸ به مدت ۱۶ ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”7489″]

ادامه مطلب
18 می , 2019

دومین دوره کارگاه فنون تنظیم هیجان در عمل در تاریخ 26 و 27 اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به مدت 16 ساعت توسط خانم دکتر لادن فتی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”7476″]

ادامه مطلب
18 می , 2019

اولین دوره کارگاه روان درمانی بیماران مقاوم به درمان در تاریخ 26 و 27 اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به مدت 16 ساعت توسط آقای دکتر حسن حمید پور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”7466″]

ادامه مطلب
11 می , 2019

دومین دوره کارگاه درمان شناختی رفتاری کمال گرایی مرضی در تاریخ 20 اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به مدت ۸ ساعت توسط خانم دکتر لادن فتی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”7456″]

ادامه مطلب
10 می , 2019

دومین دوره کارگاه فنون کاربردی افزایش عزت نفس در تاریخ 19 اردیبهشت ماه ۱۳۹8 به مدت 8 ساعت توسط خانم دکتر لادن فتی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”7447″]

ادامه مطلب
4 می , 2019

یازدهمین دوره کارگاه مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین در تاریخ 11 الی ۱3 اردیبهشت ماه ۱۳۹8 به مدت ۲۴ ساعت توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”7434″]

ادامه مطلب