6 جولای , 2019

هشتمین دوره کارگاه درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی در تاریخ 13 و  14 تیر ماه ۱۳۹۸ به مدت 16 ساعت توسط آقای دکتر حسن حمید پور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”7597″]

ادامه مطلب
30 ژوئن , 2019

هشتمین دوره کارگاه زوج درمانی شناختی رفتاری در تاریخ 5 الی 7 تیر ماه ۱۳۹۸ به مدت ۲۴ ساعت توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”7584″]

ادامه مطلب
24 ژوئن , 2019

اولین دوره کارگاه آموزش تسهیل گری (فنون و روش های برگزاری کارگاه های آموزشی) در تاریخ 1 و 2 تیر ماه ۱۳۹۸ به مدت ۱6ساعت توسط آقای دکتر مهدی منوچهری در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”7572″]

ادامه مطلب
23 ژوئن , 2019

هفدهمین دوره ۶۰ ساعته مربیگری مهارتهای زندگی روزهای شنبه ساعت ۱۴ الی ۲۰ در تاریخ ۱۳۹8/01/24 الی ۱۳۹۸/04/01 توسط آقای دکتر مهدی منوچهری در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”7557″]

ادامه مطلب
16 ژوئن , 2019

پانزدهمین دوره کارگاه طرحواره درمانی در تاریخ 23 الی 25 خرداد ماه ۱۳۹۸ به مدت 24 ساعت توسط آقای دکتر حسن حمید پور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”7546″]

ادامه مطلب
1 ژوئن , 2019

دومین دوره کارگاه خانواده درمانی (مثلث و مثلث سازی) در تاریخ 10 خرداد ماه ۱۳۹۸ به مدت ۱۰ساعت توسط آقای دکتر باقر ثنائی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”7534″]  

ادامه مطلب
1 ژوئن , 2019

چهارمین دوره کارگاه مداخله در خیانت های زناشویی در تاریخ 9 و 10 خرداد ماه ۱۳۹۸ به مدت ۱۶ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمید پور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”7522″]

ادامه مطلب