۷ آذر , ۱۴۰۱

اولین دوره نسخه پنجم تکمیلی مقیاس های سنجش هوش وکسلر کودکان در تاریخ۵ و ۶ آذر ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر کامبیز کامکاری  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۵ آذر , ۱۴۰۱

دومین دوره پیشگیری از طلاق عاطفی در تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۱ به مدت ۴ ساعت توسط خانم دکتر شهربانو قهاری در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۵ آذر , ۱۴۰۱

دومین دوره فعال سازی رفتاری (BA) در تاریخ۳ و ۴ آذر ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ ساعت توسط خانم دکتر سارا بنی هاشمی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱ آذر , ۱۴۰۱

اولین دوره نسخه پنجم مقیاس های سنجش هوش وکسلر کودکان در تاریخ۲۸ و۲۹ آبان ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر کامبیز کامکاری  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۳۰ آبان , ۱۴۰۱

چهارمین دوره مدیریت رفتار کودک و نوجوان در فضای مجازی در تاریخ۲۷ آبان ۱۴۰۱ به مدت ۵ساعت توسط آقای دکتر اسماعیل سعدی پور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۳۰ آبان , ۱۴۰۱

یازدهمین دوره تربیت جنسی کودک و نوجوان در تاریخ۲۱ الی ۲۹ آبان ۱۴۰۱ به مدت ۱۶ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۲۳ آبان , ۱۴۰۱

اولین دوره نسخه پنجم مقیاس های سنجش هوش استنفورد – بینه در تاریخ۲۱ و ۲۲ آبان ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر کامبیز کامکاری  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب