31 آگوست , 2019

سومین دوره کارگاه فنون تنظیم هیجان در عمل در تاریخ 7 و 8 شهریور  ماه ۱۳۹۸ به مدت ۱۶ ساعت توسط خانم دکتر لادن فتی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”7821″]    

ادامه مطلب
31 آگوست , 2019

دوازدهمین دوره کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT در تاریخ 7 و 8 شهریور ماه ۱۳۹۸ به مدت ۱۶ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”7812″]

ادامه مطلب
24 آگوست , 2019

بیستمین دوره ۶۰ ساعته مربیگری مهارتهای زندگی روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۴ الی ۲۰ در تاریخ 2 شهریور ماه ۱۳۹۸ توسط آقای دکتر مهدی منوچهری در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
19 آگوست , 2019

نوزدهمین دوره ۶۰ ساعته مربیگری مهارتهای زندگی روزهای شنبه و یکشنبه ساعت ۱۴ الی ۲۰ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/29 الی ۱۳۹۸/05/۲7 توسط آقای دکتر مهدی منوچهری در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”7795″]

ادامه مطلب
5 آگوست , 2019

بیست و یکمین دوره ۱۰۰ ساعته درمان شناختی رفتاری CBT در تاریخ ۱4 مرداد ماه ۱۳۹۸ روزهای دوشنبه و سه شنبه ساعت 16:15 الی ۲۰ توسط آقای دکتر ابوالفضل محمدی در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
1 آگوست , 2019

بیستمین دوره ۱۰۰ ساعته درمان شناختی رفتاری CBT (نیمه فشرده) در تاریخ 10 مرداد ماه ۱۳۹۸ روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت ۸ الی ۱۶:۲۰ توسط خانم دکتر بنفشه فرزین راد در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.  

ادامه مطلب
1 آگوست , 2019

پنجمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان در تاریخ 10 مرداد ماه ۱۳۹8 روزهای پنجشنبه از ساعت 8 الی 16:20 به مدت ۵۰ ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسی در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب