7 فوریه , 2020

بیست و پنجمین دوره ۱۰۰ ساعته درمان شناختی رفتاری CBT (نیمه فشرده) در تاریخ 17 بهمن ماه ۱۳۹۸ روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت ۸ الی ۱۶:۲۰ توسط خانم دکتر بنفشه فرزین راد در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
3 فوریه , 2020

کارگاه رایگان آشنایی با درمان شناختی رفتاری در تاریخ ۱3 بهمن ماه ۱۳۹8 به مدت ۴ ساعت توسط آقای دکتر مهدی سلیمانی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”8277″]

ادامه مطلب
1 فوریه , 2020

کارگاه رایگان آشنایی با درمان شناختی رفتاری در تاریخ 11 بهمن ماه ۱۳۹8 به مدت ۴ ساعت توسط خانم دکتر سارا بنی هاشمی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”8268″]

ادامه مطلب
1 فوریه , 2020

چهارمین دوره کارگاه فنون کاربردی افزایش عزت نفس در تاریخ 11 بهمن ماه ۱۳۹۸ به مدت ۸ ساعت توسط خانم دکتر لادن فتی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”8259″]  

ادامه مطلب
1 فوریه , 2020

اولین دوره کارگاه درمان شناختی رفتاری اختلالات خوردن در تاریخ 11 بهمن ماه ۱۳۹۸ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر رضا مولودی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”8242″]

ادامه مطلب
25 ژانویه , 2020

اولین دوره کارگاه فرزندپروری مبتنی بر طرحواره در تاریخ 3 و 4 بهمن ماه ۱۳۹۸ به مدت ۱۶ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”8232″]

ادامه مطلب
25 ژانویه , 2020

نهمین دوره کارگاه زوج درمانی شناختی رفتاری در تاریخ 2 الی 4 بهمن ماه ۱۳۹۸ به مدت ۲۴ ساعت توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”8223″]

ادامه مطلب