۱۳ آذر , ۱۴۰۱

بیست و پنجمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در تاریخ ۱۰ و۱۱ آذر ۱۴۰۱ به مدت ۱۶ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۳ آذر , ۱۴۰۱

هفتمین دوره فنون کاربردی افزایش عزت نفس در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۱ به مدت ۱۶ ساعت توسط خانم دکتر اعظم نوفرستی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۷ آذر , ۱۴۰۱

اولین دوره نسخه پنجم تکمیلی مقیاس های سنجش هوش وکسلر کودکان در تاریخ۵ و ۶ آذر ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر کامبیز کامکاری  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۵ آذر , ۱۴۰۱

دومین دوره پیشگیری از طلاق عاطفی در تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۱ به مدت ۴ ساعت توسط خانم دکتر شهربانو قهاری در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۵ آذر , ۱۴۰۱

دومین دوره فعال سازی رفتاری (BA) در تاریخ۳ و ۴ آذر ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ ساعت توسط خانم دکتر سارا بنی هاشمی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱ آذر , ۱۴۰۱

اولین دوره نسخه پنجم مقیاس های سنجش هوش وکسلر کودکان در تاریخ۲۸ و۲۹ آبان ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر کامبیز کامکاری  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۳۰ آبان , ۱۴۰۱

چهارمین دوره مدیریت رفتار کودک و نوجوان در فضای مجازی در تاریخ۲۷ آبان ۱۴۰۱ به مدت ۵ساعت توسط آقای دکتر اسماعیل سعدی پور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب