2 می , 2020

چهاردهمین دوره کارگاه مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر نیمرخ زوجین از طریق مصاحبه و تست های تخصصی در تاریخ 3 الی 5 اردیبهشت ماه ۱۳۹9 به مدت ۲۴ ساعت توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
2 می , 2020

اولین دوره کارگاه مداخلات طلاق ویژه کودکان فروردین در تاریخ 28 و 29 فروردین ماه ۱۳۹9 به مدت 12 ساعت توسط خانم دکتر کارینه طهماسیان در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
4 مارس , 2020

پيرو بحران کرونا و شيوع سندرم اضطراب آن و ضرورت کمک رساني فوري به هموطناني که تحت تاثير اين شرايط استرس زا، از اضطراب ابتلاي به اين بيماري رنج مي برند، از تمامي روانشناسان و مشاوراني که دوره درمان اختلالات اضطرابي به روشPTC را در موسسه آموزش عالي مدت يا ساير مراکز مستقيما زير نظر جناب آقاي دکتر محمد علي […]

ادامه مطلب
26 فوریه , 2020

بیست و سومین دوره ۱۰۰ ساعته درمان شناختی رفتاری CBT در تاریخ ۱۳۹۸/12/06الی ۱۳۹۸/۰۹/11روزهای دوشنبه و سه شنبه ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰ توسط آقای دکتر ابوالفضل محمدی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”8389″]

ادامه مطلب
22 فوریه , 2020

چهاردهمین دوره کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT در تاریخ 1 و ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ به مدت ۱۶ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”8380″]

ادامه مطلب
21 فوریه , 2020

سومین دوره کارگاه قصه درمانی در تاریخ 1 اسفند ماه ۱۳۹۸ به مدت ۶ ساعت توسط خانم دکتر کارینه طهماسیان در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”8371″]

ادامه مطلب
20 فوریه , 2020

چهارمین دوره کارگاه بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری در تاریخ 30 بهمن ماه ۱۳۹۸ به مدت 6 ساعت توسط خانم دکتر کارینه طهماسیان در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید. [foogallery id=”8362″]

ادامه مطلب