1 آگوست , 2020

پنجمین دوره کارگاه بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری در تاریخ ۲4 تیر ماه ۱۳۹۹ به مدت 6 ساعت توسط خانم دکتر کارينه طهماسيان در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
1 آگوست , 2020

اولين دوره کارگاه همخوانی شخصیت ها در ازدواج در تاریخ 22 تیر ماه ۱۳۹۹ به مدت 4 ساعت توسط خانم دکتر سميه کهدوئي در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
1 آگوست , 2020

اولين دوره کارگاه مربیگری مهارت های زندگی کودک و نوجوان در تاریخ 19 الي ۲7 تیر ماه ۱۳۹۹ به مدت 32 ساعت توسط خانم دکتر سارا گودرزي در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
1 آگوست , 2020

پنجمین دوره کارگاه فنون کاربردی افزایش عزت نفس در تاریخ 19 و 20 تير ماه ۱۳۹۹ به مدت ۱۶ ساعت توسط خانم دکتر لادن فتی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
4 جولای , 2020

اولین دوره کارگاه فرزند پروري بر اساس رويكرد (Mindfulness) در تاریخ 12 تیر ماه ۱۳۹۹ به مدت 5 ساعت توسط خانم دکتر سارا گودرزی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
1 جولای , 2020

بیست و چهارمین دوره ۶۰ ساعته مربیگری مهارتهای زندگی روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 16 الی 19 در تاریخ ۱۳۹9/01/30الی ۱۳۹9/04/04 توسط آقای دکتر مهدی منوچهری در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
1 جولای , 2020

دهمين دوره کارگاه زوج درمانی شناختی- هیجانی-رفتاری یا (CBECT) در تاریخ 4 الی 6 تير ماه ۱۳۹۹ به مدت ۲۴ ساعت توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب