1 آگوست , 2020

بیست و نهمين دوره ۱۰۰ ساعته درمان شناختی رفتاری CBT در تاریخ 1399/04/28 الی ۱۳۹9/05/09روزهای شنبه تا پنجشنبه ساعت 8 الي ۱۶:20 توسط خانم دکتر سارا بني هاشمي در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
1 آگوست , 2020

هفدهمين دوره کارگاه آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی mindfulness در تاریخ 9 مرداد ماه ۱۳۹9 به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمید پور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
1 آگوست , 2020

اولين دوره کارگاه پرورش خلاقيت در كودكان در تاریخ 6 مرداد ماه ۱۳۹۹ به مدت 5 ساعت توسط خانم دکتر سارا گودرزي در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
1 آگوست , 2020

اولين دوره کارگاه فرزند پروري بر اساس رويكرد (ACT) در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ به مدت 5 ساعت توسط خانم دکتر سارا گودرزي در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
1 آگوست , 2020

بیست و نهمين دوره ۱۰۰ ساعته درمان شناختی رفتاری CBT (فشرده) در تاریخ 28 تير ماه ۱۳۹9 روزهای شنبه تا پنجشنبه ساعت ۸ الی ۱۶:۲۰ توسط خانم دکتر سارا بني هاشمي در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
1 آگوست , 2020

بيستمين دوره کارگاه طرحواره درمانی در تاریخ 26 الی 28 تير ماه ۱۳۹۹ به مدت ۲۴ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمید پور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
1 آگوست , 2020

اولین دوره کارگاه عزت نفس در کودکان  در تاریخ 25 تیر ماه ۱۳۹۹ به مدت 6 ساعت توسط خانم دکتر کارينه طهماسيان در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب