3 اکتبر , 2020

ششمین دوره کارگاه بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری در تاریخ 8 مهر ماه ۱۳۹۹ به مدت ۶ ساعت توسط خانم دکتر کارینه طهماسیان در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
3 اکتبر , 2020

بیست و هشتمین دوره ۱۰۰ ساعته درمان شناختی رفتاری CBT در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/09 الی ۱۳۹۹/07/۰8روزهای دوشنبه و سه شنبه ساعت 16 الی ۲۰ توسط آقای دکتر رضا مولودی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
30 سپتامبر , 2020

ششمین دوره کارگاه بازی درمانی با رویکرد شناختی در تاریخ 8 تير ماه ۱۳۹۹ به مدت ۶ ساعت توسط خانم دکتر کارينه طهماسيان در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
30 سپتامبر , 2020

بیست و يکمين دوره کارگاه طرحواره درمانی در تاریخ 3 الی 5 مهرماه ۱۳۹۹ به مدت ۲۴ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمید پور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
21 سپتامبر , 2020

دومین دوره کارگاه همخوانی شخصیت ها در ازدواج در تاریخ 30 شهریور ماه ۱۳۹۹ به مدت ۴ ساعت توسط خانم دکتر سمیه کهدوئی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
21 سپتامبر , 2020

بیست و ششمین دوره کارگاه 60 ساعته مربیگری مهارت های زندگی روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 17 الی ۲۰ در تاریخ 29 شهریورماه 1399 توسط آقای دکتر مهدی منوچهری در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
19 سپتامبر , 2020

شانزدهمین دوره کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT در تاریخ 27 و 28 شهریور ماه 1399به مدت ۱۶ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب