۲۱ دی , ۱۴۰۱

اولین دوره آزمون اندریافت کودکان (CAT) در تاریخ ۲۶ آذر الی ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط اقای دکتر کامبیز کامکاری در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۲۱ دی , ۱۴۰۱

دومین دوره مصاحبه انگیزشی در تاریخ ۲۵ آذر الی ۲ دی ماه ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط اقای دکتر حمید پورشریفی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۲۱ دی , ۱۴۰۱

دومین دوره رفتار درمانی دیالکتیک (DBT) در تاریخ ۲۴ و ۲۵  آذر ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط خانم دکتر شهربانو قهاری در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۲۱ آذر , ۱۴۰۱

ششمین دوره چارچوبهای ارتباط دختر و پسر در تحول (ویژه مربیان و مشاوران) در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۱ به مدت ۴ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۹ آذر , ۱۴۰۱

چهاردهمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری در تاریخ ۱۶ الی ۱۸ آذر ۱۴۰۱ به مدت ۲۴ ساعت توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۹ آذر , ۱۴۰۱

چهارمین دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات خوردن در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۱ به مدت ۶ ساعت توسط آقای دکتر رضا مولودی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۶ آذر , ۱۴۰۱

سی و هفتمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی ۶۰ ساعته (عادی) در تاریخ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱  توسط آقای دکتر مهدی منوچهری  در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب