3 می , 2021

اولین دوره تشخیص و درمان اختلال وسواس کودک و نوجوان در تاریخ 4 الي 12 ارديبهشت ماه ۱۴۰۰به مدت 16 ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
3 می , 2021

سی و چهارمين دوره ۱۰۰ ساعته درمان شناختی رفتاری CBT در تاریخ 26 فروردين ماه 1400 روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت ۸  الی ۱۶:۲۰ توسط خانم دکتر سارا بنی هاشمی در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
3 می , 2021

دومين دوره آموزش مهارتهای زندگی کودکان در تاریخ  1400/01/26 الی 1400/02/10 ماه به مدت 25 ساعت توسط خانم دکتر کارینه طهماسیان در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
3 می , 2021

سی و دومین دوره ۱۰۰ ساعته درمان شناختی رفتاری CBT در تاریخ ۱۳۹۹/09/17 الی 1400/01/30 روزهاي دوشنبه ساعت 14 الی 20 توسط آقای دکتر رضا مولودی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
3 می , 2021

بیست و سومین دوره کارگاه طرحواره درمانی در تاریخ 2 الی 4 ارديبهشت ماه 1400 به مدت ۲۴ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمید پور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
19 آوریل , 2021

اولین دوره تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی در کودک و نوجوان در تاریخ 28 و 29 فروردین ماه ۱۴۰۰به مدت ۸ ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
13 آوریل , 2021

اولین دوره تشخیص و درمان افسردگی کودک و نوجوان در تاریخ 21 و 22 فروردين ماه 1400به مدت ۸ ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب