31 جولای , 2021

سومین دوره تفسیر نقاشی کودک در تاریخ 31 تیر ماه ۱۴۰۰ به مدت 6 ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
20 جولای , 2021

بیستمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در تاریخ 25 و 26 تیر ماه ۱۴۰۰ به مدت 16 ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
20 جولای , 2021

پنجمین دوره فنون تنظیم هیجان در عمل در تاریخ 24 و 25 تیر ماه ۱۴۰۰ به مدت 12 ساعت توسط خانم دکتر لادن فتی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
20 جولای , 2021

چهارمین دوره همخوانی شخصیت ها در تاریخ 22 تیر ماه ۱۴۰۰ به مدت 4 ساعت توسط خانم دکتر سمیه کهدوئی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
26 ژوئن , 2021

دوازدهمین دوره مشاوره طلاق و مداخلات درماني در قبل و بعد طلاق در تاریخ 2 الي 4 تير ماه ۱۴۰۰ به مدت 18 ساعت توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقي در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
22 ژوئن , 2021

سومين دوره چارچوبهای ارتباط دختر و پسردر تحول(ویژه مربیان و مشاوران) در تاریخ 30 خرداد ماه ۱۴۰۰ به مدت ۴ ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
20 ژوئن , 2021

اولين دوره تربیت جنسی نوجوان در تاریخ ۲9 خرداد ماه ۱۴۰۰ به مدت ۴ ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسي در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب